Gorenjska - Bistrica pri Tržiču

Lokacija se nahaja v naselju Bistrica pri Tržiču, ob Kovorski cesti. V bližini je strnjeno naselje stanovanjskih blokov, vrtec, avtobusna postaja, osnovna šola, trgovine, pošta, banka, dom ostarelih... Od starega mestnega jedra Tržiča je oddaljena 2 km. Opisana lokacija je idealna za mlajše družine, ki so vpete v moderen tempo življenja. Na eni strani jim nudi mirno privatno življenje v objemu lepe narave, hribov... na drugi strani pa jim je omogočen hiter dostop do večjih mest in s tem širši doseg v smislu dnevnega poslovnega življenja.

Pozidava je zasnovana kot mini naselje petih stanovanjskih enot in je sestavljena iz treh prostostoječih objektov. Dva objekta, objekt A in B, sta dvostanovanjska, objekt C je enostanovanjska hiša. Novogradnja je enotno oblikovno zasnovana, uporabljeni so moderni materiali z lokalno karakteristiko. Pri zasnovi objektov je bila posebna pozornost posvečena zagotavljanju intimnosti med posameznimi stanovanjskimi enotami in čimboljši navezavi stanovanjskih enot na zunanje površine (terase, atriji). Tlorisne zasnove so oblikovane fleksibilno, kar omogoča posameznemu uporabniku poljubno ureditev stanovanjskih površin, glede na njegove želje in potrebe.
Pri gradnji je predvidena uporaba kvalitetnih gradbenih materialov in stavbnega pohištva, vse v skladu z veljavnimi standardi. Za ogrevanje stanovanjskih enot so predvideni plinski grelniki, nameščeni v toplotni postaji, ogrevanje sanitarne vode preko toplotne črpalke voda/zrak. Objekti so nevezani na vso potrebno infrastrukturo.
Dovoz do vseh enot je z vzhodne strani, površine za parkiranje so urejene v sklopu funkcionalnega zemljišča med in ob objektih. V ta namen so ob dovozu med objekti oddeljene površine, delno nadkrite z nadstreški. Na skrajnem severnem delu zemljišča so urejena dodatna parkirna mesta in prostor za zbiranje odpadkov.
Na južni in zahodni strani so ob objektih ozelenjeni atriji. Odmiki med posameznimi objekti znašajo 8m.
bistrica