Gorenjska - Bistrica pri Tržiču

Lokacija leži v naselju Bistrica pri Tržiču, na Kovorski cesti. V neposredni bližini je strnjeno naselje stanovanjskih blokov. V bližini se nahaja vrtec, avtobusna postaja, osnovna šola, trgovine, pošta, banka, dom ostarelih,.. Lokacija je od starega mestnega jedra Tržiča oddaljena 2 km. Opisana lokacija je idealna za mlajše družine, ki so vpete v moderen tempo življena. Na eni strani jim obravnavana lokacija nudi mirno privatno življenje v objemu lepe narave, hribov... na drugi strani pa jim je omogočen hiter dostop do večjih mest in s tem širši doseg v smislu dnevnega poslovnega življenja.

Pozidava je sestavljena iz treh prostostoječih stanovanjskih objektov in sicer dveh dvostanovanjskih objektov (objekt A in B) ter ene enodružinske hiše (objekt C). Objekti so enotno oblikovno zasnovani. Ob dovozu na vzhodni strani je med objekti predvidena postavitev vrtnih lop z nadstreški za parkiranje.
Velikost razpoložljivega zemljišča znaša 1094.50 m2, ki je razdeljeno na 4 funkcionalne enote:

1. objekt A: 429,43 m2
2. objekt B: 309,16 m2
3. objekt C: 216,41 m2
4. prostor za dodatna parkirna mesta in odpadke: 126,27 m2

Med objektoma A in B ter B in C je 7.96 m odmika. Med objektoma A in B je na vzhodnem delu zasnovan nadstešek z zunanjimi lopami ter prostorom za parkiranje za potrebe objekta A. Odmik nadstreška in sosednjega objekta je 2.70 m. Na zahodnem delu pa je urejen atrij za objekt B. Na enak način je urejen tudi prostor med objektoma B in C, kjer so na vzhodnem delu zunanje lope ter dve parkirni mesti za potrebe objekta B, na zahodnem delu pa atrij za objekt C. Dve parkirni mesti za objekt C sta urejeni na severni strani objekta C.
Dodatna parkirna mesta so urejena v pasu med objekti in dovozom na vzhodni strani ter na skrajnem severnem delu zemljišča, kjer je urejeno tudi zbiranje odpadkov.

Objekt A:
Z dvema stanovanjskima enotama je razdeljen po vertikali. Na severni strani objekta je predviden skupni vhod v objekt, ločena vhoda v posamezno stanovanjsko enota pa iz predprostora.
Enota 1 je predvidena na zahodnem delu objekta. Pritličje tega dela objekta je spuščeno za 54 cm pod nivo dela pritličja enote 2 na vzhodnem delu objekta. V pritličju stanovanjske enote 1 je zasnovana prostorna garderoba ob vhodu, ki se nadaljuje v utility in wc. V preostalem delu pritličja je zasnovan velik prostor za kuhinjo, jedilni kot in dnevni prostor, orientiran proti terasi na južnem delu objekta. V nadstropju so spalni prostori, tri sobe in kopalnica. V hodniku je predviden dostop na podstrešje.
Enota 2 je zasnovana na vzhodnem delu objekta. Pritličje je tu na nivoju zunanjega terena ob vhodu v objekt. V pritličju je predvidena garderoba, wc, kuhinja z jedilnim kotom in dnevni prostor, prav tako orientiranim proti jugu, kjer je terasa in atrij, ki pripada enoti 2. Tudi atrij sledi višinskim razlikam terena in je višinsko ločen od atrija, ki pripada enoti 1. V nadstropju so spalni prostori, tri sobe in kopalnica. V hodniku je predviden dostop na podstrešje.

Parkirna ploščad z nadstreškom in shrambami služi obema enotama.

Objekt B:
Z dvema stanovanjskima enotama je razdeljen po horizontali. Enoti 1 pripada pritličje ter pripadajoče zunanje površine objekta. Druga stanovanjska enota je zasnovana v nadstropju in mansardi. Enoti imata ločene vhode na severni strani objekta.
Enota 1 je v pritličju, ki je delno višinsko zamaknjeno za 76 cm. Ob vhodu je garderoba in wc, v vzhodnem delu pritličja spalni del z dvema sobama, kopalnico in garderobo, na zahodnem delu pa kuhinja z jedilnim kotom ter dnevni prostor.
Enota 2 ima v pritličju zgolj vhod s predprostorom in stopniščem. V nadstropju je zasnovana kuhinja z jedilnim kotom, dnevni prostor, spalnica in kopalnica. Dnevni prostor je orientiran proti zahodu, kjer je po celotni širini objekta zasnovana terasa. Stopnice v mansardni del so v dnevnem prostoru. V mansardi sta urejeni dve sobi in prostor, kjer se lahko po potrebi uredi kopalnica, utility ali garderoba. Sobi sta dodatno osvetljeni preko strešnih oken nameščenih na južni strani, utility pa preko strešnega okna na severni strani strehe.
Parkirna ploščad z nadstreškom in shrambami služi obema enotama.

Objekt C:
Je zasnovan kot enodružinska hiša. Tudi ta enota ima vhod s severne strani. Tlorisni gabarit pritličja sledi linijam tlorisnih gabaritov objektov A in B, nadstropje pa je nanj postavljeno pravokotno. S tem dosežemo optimalnejši gabarit za funkcionalno razporeditev prostorov in njihovo orientacijo.
V pritličju je zasnovan predprostor z garderobo, shramba, wc, kuhinja z jedilnim kotom in dnevni prostor. Dnevni prostor je povezan s teraso na južni strani, ki pa je višinsko ločena od kote urejenega terena ob tem delu objekta za 64 cm. Stopnice za dostop v nadstropje so locirane sredinsko iz dnevnega prostora. V nadstropju sta dve sobi, spalnica z garderobo in kopalnica. Dimenzije kopalnice omogočajo ureditev dveh manjših ločenih kopalnic ali manjše kopalnice in garderobe, odvisno od želje končnega uporabnika objekta. Iz predprostora je predvidena namestitev lestve za dostop na podstrešje.
Zaradi tlorisnega zamika je v nadstropju zasnovan balkon, dostopen iz predprostora in spalnice.
bistrica